Φαρμακευτικά Εξανθήματα

Φαρμακευτικά Εξανθήματα

Τα φαρμακευτικά εξανθήματα είναι δερματική αντίδραση που προκαλείται από λήψη φαρμάκου και τυπικά συμπτώματά αυτής περιλαμβάνουν ερυθρότητα, βλατίδες, φλύκταινες, οίδημα, κνησμό και μερικές φορές απολέπιση ή πόνο.

Τα περισσότερα φαρμακευτικά εξανθήματα θα υποχωρήσουν με την διακοπή του φαρμάκου.

Οι ήπιες αντιδράσεις αντιμετωπίζονται με τοπική θεραπεία για την μείωση των συμπτωμάτων ενώ οι σοβαρές αντιδράσεις μπορεί να απαιτήσουν και θεραπεία από του στόματος.

Αλλεργικά Φαρμακευτικά Εξανθήματα

Πολλά φαρμακευτικά εξανθήματα οφείλονται σε αλλεργική αντίδραση σε φάρμακο. Το φάρμακο δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί στο δέρμα για να προκαλέσει εξάνθημα. Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα έρχεται σε επαφή με ένα φάρμακο, μπορεί να ευαισθητοποιηθεί. Μερικές φορές ένα άτομο ευαισθητοποιείται σε ένα φάρμακο μετά από μία μόνο έκθεση και άλλες φορές ευαισθητοποιείται μετά από πολλαπλή έκθεση. Αλλεργική αντίδραση θα παρουσιάζεται κάθε φορά που ένα ευαισθητοποιημένο άτομο θα λαμβάνει το συγκεκριμένο  φάρμακο.

Μη Αλλεργικά Φαρμακευτικά Εξανθήματα

Μερικές φορές ένα εξάνθημα δημιουργείται άμεσα χωρίς να πρόκειται  για αλλεργική αντίδραση.

Για παράδειγμα ορισμένα φάρμακα κάνουν το δέρμα ιδιαίτερα ευαίσθητο στις επιδράσεις του ήλιου ή σε άλλες πηγές υπεριώδους φωτός. Το εξάνθημα δεν εμφανίζεται με την λήψη του φαρμάκου μόνο, αλλά και με την παράλληλη έκθεση στον ήλιο.

Συμπτώματα
Τα φαρμακευτικά εξανθήματα ποικίλλουν σε σοβαρότητα, από ήπια σε ερυθρότητα με μικροσκοπικά εξογκώματα σε μικρή περιοχή έως, εξανθήματα που δημιουργούν απολέπιση σε όλο το δέρμα.

Τα εξανθήματα ενδεχομένως να εμφανιστούν ξαφνικά, μέσα σε λίγα λεπτά από τη λήψη φαρμάκου, αλλά ενδεχομένως και να καθυστερήσουν για ώρες, μέρες ή ακόμα και εβδομάδες. Μερικά είναι επώδυνα και μπορεί να προκαλέσουν  μέχρι και σχηματισμό πληγών στο στόμα.

Θεραπεία

  • Εντοπισμός και διακοπή του υπεύθυνου φαρμάκου.
  • Για ήπιες αντιδράσεις εφαρμόζονται τοπικές και από του στόματος θεραπείες.
  • Για σοβαρές αντιδράσεις, χορηγούνται φάρμακα ενδοφλεβίως και ενδέχεται να απαιτηθεί νοσηλεία.
?>