Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος

Δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος

Ο Λύκος είναι μια αυτοάνοση ασθένεια, η οποία επηρεάζει αρκετά όργανα και συστήματα του σώματος. Το ανοσοποιητικό σύστημα ενός ατόμου επιτείθεται σε διάφορα κύτταρα, προκαλλώντας ποικίλλα συμπτώματα. Όσον αφορά στο δέρμα, υπάρχουν ειδικές και μη ειδικές δερματικές αλλοιώσεις. Η ασθένεια προκαλεί ευρεία ποικιλία εξανθημάτων. Συχνά ενεργοποιείται από την έκθεσηστον ήλιο.

Τρόποι Θεραπείας

Ο στόχος της θεραπείας για τον δερματικό ερυθηματώδη λύκο είναι η αποτροπή εξάρσεων, η βελτίωση της εμφάνισης ουλών καθώς και η πρόληψη αυτών. Η θεραπεία μπορεί να διακριθεί σε τοπική και συστηματική και είναι μακροχρόνια.

?>