Επεμβατική – Χειρουργική Δερματολογία

Επεμβατική – Χειρουργική Δερματολογία

  • Αντιμετώπιση καλόηθων βλαβών του δέρματος, όπως κύστεις, λιπώματα, θηλώματα, υπερκερατώσεις.
  • Αντιμετώπιση κακόηθων βλαβών του δέρματος, όπως μελάνωμα, ακανθοκυτταρικό και βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος
  • Αφαίρεση σπίλων (ελιών)
  • Χειρουργική όνυχος, αποκατάσταση είσφρησης όνυχος.
  • Χειρουργική στοματικής κοιλότητας
  • Λήψη βιοψίας δέρματος
  • Κρυοχειρουργική
  • Ηλεκτροχειρουργική
  • Σκληροθεραπεία αγγείων

Η δερματολογία είναι μια ειδικότητα τόσο παθολογική όσο και επεμβατική/χειρουργική.

Ο δερματολόγος είναι ο πλέον αρμόδιος για την αντιμετώπιση των δερματικών βλαβών όχι μόνο γιατί έχει εκπαιδευτεί να τις αναγνωρίζει, αλλά γιατί γνωρίζει καλά την ανατομία, την φυσιολογία και την ιστολογία του δέρματος με αποτέλεσμα να επεμβαίνει όπως και όποτε απαιτείται, ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα με γνώμονα πάντα την αρτιότερη αισθητική αποκατάσταση.

?>